Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Dag Paul,

Paul Strucks wrote on 02-09-18 16:17:

...
Ik kom echter niet verder dan 'Veld', want dan crasht Writer. Na
herstarten moet het document hersteld worden, hetgeen gebeurt.
Gebruik nu OO 6.0.2.1 onder Win10.
Heeft iemand een suggestie?

Updaten naar 6.0.6.2 of upgraden 6.1.0.3
Maar waarschijnlijker is, dat het probleem is veroorzaakt door een
corrupt gebruikersprofiel? (1)
Als ik kijk in bug 116722 (zie lijstje (2), dan heeft dat in ieder geval
iemand geholpen.

vr. groet,
Cor

1) https://wiki.documentfoundation.org/UserProfile/nl
2)
https://bugs.documentfoundation.org/buglist.cgi?bug_status=RESOLVED&component=Writer&f1=short_desc&f2=short_desc&j_top=OR&list_id=833925&product=LibreOffice&query_format=advanced&short_desc=insert%20field%20crash&short_desc_type=allwordssubstr
)-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijnclouoffice.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.