Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Na installatie LO release 6.0.6.2 nog steeds hetzelfde probleem, doch reset van het gebruikersprofiel bleek de oplossing.
Dank voor de suggestie.
Heeft iemand een idee in welke map binnen het profiel dit probleem heeft gezeten? Ik kan dan wellicht de andere mappen terugzetten.
Groet,
*/Paul /*

Op 3-9-2018 om 07:34 schreef Kees Kriek:
Oudere versie installeren lijkt mij geen goed plan.
De suggestie van Cor om juist de nieuwste versie te installeren en/of het
gebruikersprofiel te resetten lijkt mij beter.

Succes, Kees

Op zo 2 sep. 2018 om 20:43 schreef SJJ Bakker <s.bakker@bavib.nl>:

Hallo paul,

Ik zou zeggen oudere versie installeren waar het wel werkt

Gr john

Op zo 2 sep. 2018 16:17 schreef Paul Strucks <strucks@xs4all.nl>:

Bij een poging om de bestandsnaam op te nemen in een document geeft
Writer niet thuis.
Via *'Invoegen - Veld - Meer velden - Document - Bestandsnaam' *zou dit
moeten kunnen, althans volgens een suggestie in het forum.
Ik kom echter niet verder dan 'Veld', want dan crasht Writer. Na
herstarten moet het document hersteld worden, hetgeen gebeurt.
Gebruik nu OO 6.0.2.1 onder Win10.
Heeft iemand een suggestie?
met dank en groet,
*/Paul Strucks/*
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more:
https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.