Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Nou ga ik eens een vraag stellen:

Ik kreeg een "app". Een kennis van mij heeft een eigen practijk. Er komen per jaar zo'n 50 nieuwe 
klanten. Nu is ze op zoek naar een manier om die handig te archieveren. Handig, elegant, flexibel 
enz... Lijkt me.
Is het iets voor LO (base?) is dat niet te ingewikkeld voor een dame van 60 die niet zoveel van 
computers weet? Zou ze wat aan de cloud hebben (mijncloudoffice 
https://www.mijncloudoffice.nl/mijncloudoffice-nl-biedt-veilig-en-vertrouwd-alternatief-voor-office-in-de-cloud/
 ). Of zijn er mensen die iets anders moois weten of daarheen kunnen wijzen?
Bedankt Pieter-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.