Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Hallo Pieter,

Zoals hieronder is aangegeven zijn Calc en Base mogelijke oplossingen. Voor een definitieve keus is 
het van belang wat de klant wil met zijn klantenbestand.
- Wil de klant alleen de naw-gegevens van de klanten bijhouden.
- Wil de klant wel of geen offertes vanuit dit bestand versturen
- Wil de klant wel of geen voorraadbeheer bijhouden
- Wil de klant ook de crediteuren er in bijhouden
- enz enz.

Als bekend is wat de klant uiteindelijk wil dan pas kan bezien worden welk programma zich het beste 
leent voor de wensen van de klant.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: pieter kristensen [mailto:pieterkristensen@gmail.com] 
Verzonden: vrijdag 17 augustus 2018 16:25
Aan: libreoffice nl <users@nl.libreoffice.org>
Onderwerp: Re: [nl-users] klantenbestand...

Ook interessant... Bedankt!

Op vr 17 aug. 2018 16:04 schreef Kees Kriek <kees538@gmail.com>:

Hi Pieter

Ik weet niet veel van Base maar ben erg gecharmeerd van Calc.
M.i. kun je daar ook goed mee archiveren en zonder de problemen die 
Base heeft.
En voor iemand met weinig ervaring ook eenvoudiger lijkt mij.
Verder kun je in Calc ook veel beveiligen, tegen wijzigen bijvoorbeeld.

Groeten, Kees

Op vr 17 aug. 2018 12:59 schreef Theo van Nunen <tvnunen@tele2.nl>:

Hallo Pieter,

LO Base lijkt mij een prima programma om te archiveren.
Het probleem is het opstarten, Java installeren en data base aanmaken.
Daarna is het een zaak om het te onderhouden.
En opletten dat je de database niet gaat verplaatsen of je moet 
opnieuw de bron gegevens ophalen.
Let wel over op dat bij records > 41 er een extra stap zie 5.6 
pagina 7 Een beschrijving vindt je onder http://www.theo.bl.ee/ 
regel 13 Daar vindt je video's en de beschrijving.
Als ze Windows 10 heeft kun je ook helpen met Quick Assist groeten 
Theo

Op 16-8-2018 om 18:43 schreef pieter:
Nou ga ik eens een vraag stellen:

Ik kreeg een "app". Een kennis van mij heeft een eigen practijk. 
Er
komen per jaar zo'n 50 nieuwe klanten. Nu is ze op zoek naar een 
manier
om
die handig te archieveren. Handig, elegant, flexibel enz... Lijkt me.
Is het iets voor LO (base?) is dat niet te ingewikkeld voor een 
dame
van
60 die niet zoveel van computers weet? Zou ze wat aan de cloud 
hebben (mijncloudofficehttps://

www.mijncloudoffice.nl/mijncloudoffice-nl-biedt-veilig-en-vertrouwd-al
ternatief-voor-office-in-de-cloud/
). Of zijn er mensen die iets anders moois weten of daarheen kunnen
wijzen?
Bedankt Pieter

--
Unsubscribe instructions: E-mail to 
users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more:
https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


--
Unsubscribe instructions: E-mail to 
users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: 
https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.