Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Hallo Pieter,

LO Base lijkt mij een prima programma om te archiveren.
Het probleem is het opstarten, Java installeren en data base aanmaken.
Daarna is het een zaak om het te onderhouden.
En opletten dat je de database niet gaat verplaatsen of je moet opnieuw de bron gegevens ophalen.
Let wel over op dat bij records > 41 er een extra stap zie 5.6 pagina 7
Een beschrijving vindt je onder http://www.theo.bl.ee/ regel 13
Daar vindt je video's en de beschrijving.
Als ze Windows 10 heeft kun je ook helpen met Quick Assist
groeten Theo

Op 16-8-2018 om 18:43 schreef pieter:
Nou ga ik eens een vraag stellen:

Ik kreeg een "app". Een kennis van mij heeft een eigen practijk. Er komen per jaar zo'n 50 nieuwe 
klanten. Nu is ze op zoek naar een manier om die handig te archieveren. Handig, elegant, flexibel enz... 
Lijkt me.
Is het iets voor LO (base?) is dat niet te ingewikkeld voor een dame van 60 die niet zoveel van 
computers weet? Zou ze wat aan de cloud hebben 
(mijncloudofficehttps://www.mijncloudoffice.nl/mijncloudoffice-nl-biedt-veilig-en-vertrouwd-alternatief-voor-office-in-de-cloud/
  ). Of zijn er mensen die iets anders moois weten of daarheen kunnen wijzen?
Bedankt Pieter

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.