Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Allen


Van de Handleidingen voor Writer versie 5.4 is het hoofdstuk 'Kennismaken
met opmaakprofielen' vertaald en gepubliceerd.

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat opmaakprofielen zijn en waarvoor ze
gebruikt kunnen worden. Daarbij wordt het venster Stijlen en opmaak
gebruikt om opmaakprofielen te gebruiken, aanpassen en maken. Vervolgens
worden de verschillende opmaakprofielen beschreven, zoals
Alinea-opmaakprofielen, Tekenopmaakprofielen, Frame-opmaakprofielen,
Pagina-opmaakprofielen en Lijstopmaakprofielen. Verder wordt het aanmaken
en aanpassen van de verschillende opmaakprofielen beschreven en worden er
voorbeelden gegeven ter verduidelijking.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.