Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Hallo Rob,

Ik weet niet hoe de prijslijst er uit ziet, maar ik neem aan dat de Nederlandse bedragen in een 
aparte kolom staan.
In dat geval hoe je geen aparte functie te gebruiken, maar volstaat het om de kolom te selecteren 
in Calc en in het contextmenu Cellen opmaken selecteren. Stel als Taal in Engels (VS). Onder opties 
het Aantal decimalen op 2 en vink het vakje Scheidingsteken voor duizendtallen aan.
Dit zet in ieder geval bij mij de kolom om in de door jou gewenste US/UK nummernotatie.

Hopelijk ben je hiermee geholpen.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Rob Westein [mailto:rwestein@planet.nl] 
Verzonden: dinsdag 10 juli 2018 11:36
Aan: users@nl.libreoffice.org
Onderwerp: [nl-users] Calc convert string bedrag naar UK/US nummer formaat

Ik moet een externe prijslijst inlezen in Calc, de prijslijst is gekopieerd vanaf een PDF.
de bedragen in de prijslijst worden als string in Calc weergegeven vb 4.784,45 Nu gebruiken wij de 
US/UK nummernotatie. (decimale comma wordt een punt en digit grouping punt word een comma dus: 
4,784.45 Hoe kan ik dit via functie(s) omzetten naar de door ons gebruikte nummer format? weet het 
ff niet...
/Rob
 

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

--
This email was Malware checked by OasisUTM system

-- 
This email was Malware checked by OasisUTM system

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.