Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Hallo Rob,

Je kunt het volgende doen:
- voeg een extra kolom in;
- pas daarna in de nieuwe kolom de getalnotatie aan d.m.v. de menukeuze "Opmaak", "Cellen", 
"Getallen","Getal","Taal" Engels (USA) en dan de gewenste opmaak -1,234.57;
- verwijs in de nieuwe kolom naar de cellen met de Europese notatie;
- Kopieer daarna de verwijzing in de nieuwe kolom als getal;
- verwijder daarna de kolom met de Europese notatie.


Groeten,

Gerrit.

________________________________
Van: Alex Plantema <alex.plantema@xs4all.nl>
Verzonden: dinsdag 10 juli 2018 12:06
Aan: users@nl.libreoffice.org
Onderwerp: Re: [nl-users] Calc convert string bedrag naar UK/US nummer formaat

Rob Westein schreef op 10-07-2018 11:36:

Ik moet een externe prijslijst inlezen in Calc, de prijslijst is
gekopieerd vanaf een PDF.
de bedragen in de prijslijst worden als string in Calc weergegeven vb
4.784,45
Nu gebruiken wij de US/UK nummernotatie. (decimale comma wordt een
punt en digit grouping punt word een comma dus: 4,784.45
Hoe kan ik dit via functie(s) omzetten naar de door ons gebruikte
nummer format? weet het ff niet...
/Rob

Via Gegevens, Tekst naar kolommen kun je de getallen omzetten.
Vink de scheidingstekens uit, en kies VS-Engels als kolomtype.
Het kan ook rechtstreeks als je vanuit de PDF plakt.

--
Alex.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.