Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Rob,

Dat doe je met stringfuncties: 
FIND(".";"1.234,5";1) geeft je de positie van de punt
REPLACE laat je de punt vervagen door niets ("")
analoog voor komma die je wilt vervangen door punt
en VALUE zet string om in getal.

Ik hoop dat je aan deze supercompacte tips genoeg hebt...

Winfried


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Rob Westein <rwestein@planet.nl>
Verzonden: dinsdag 10 juli 2018 11:36
Aan: users@nl.libreoffice.org
Onderwerp: [nl-users] Calc convert string bedrag naar UK/US nummer formaat

Ik moet een externe prijslijst inlezen in Calc, de prijslijst is gekopieerd
vanaf een PDF.
de bedragen in de prijslijst worden als string in Calc weergegeven vb
4.784,45
Nu gebruiken wij de US/UK nummernotatie. (decimale comma wordt een punt en
digit grouping punt word een comma dus: 4,784.45
Hoe kan ik dit via functie(s) omzetten naar de door ons gebruikte nummer
format? weet het ff niet...
/Rob


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.