Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Op 5 juni 2018 om 10:47 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>:

Dag Kees,


Hai Cor


Kees Kriek wrote on 05-06-18 09:55:

De Assistent standaardbrief heeft in de vorige versie (4.2) van dit
Hoofdstuk 8 stappen.

Als we nu in versie 5.4 (en hoger) van LibreOffice de Assistent starten
heeft deze nog maar 5 stappen. De laatste 3 stappen, Document bewerken,
Document aanpassen en Opslaan, afdrukken of verzenden ontbreken. We komen
er niet achter waardoor dit komt.

In de nieuwere versies van LibreOffice is er de werkbalk Standaardbrief.
Die geeft de mogelijkheden die eerst in de assistent zaten.


Aha, dus er is wel iets veranderd. Dan klopt de Engelstalige handleiding
van versie 5.4 wellicht niet.


Er zijn in de eerste versies met deze methode nog wat onhebbelijkheden,
zoals het niet vanzelf activeren van alle knoppen, als er een document
geopend wordt met samenvoegvelden. Dat is dan op te lossen door eerst
een/enkele stappen van de assistent te activeren. En nog zo wat dingen.

Helpt dit voldoende?


We gaan weer even verder puzzelen.
Bedankt voor de tip,
Kees


vr. groet,
Cor

--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- Member The Document Foundation


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.