Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Winfried Donkers wrote on 05-06-18 07:53:
Wanneer LibreOffice start met documentherstel, verschijnt er een mededeling:
[cid:image001.png@01D3FCA1.92DE4210]
(LibreOffice zal proberen [...] voor de crasch. Klik op [...] klik op 'Annuleren' om het [...])
Het gebruikte woord 'crasch' moet echter 'crash' zijn.
Daarnaast zegt de tekst dat je op 'Annuleren' moet drukken, terwijl de tekst op de knop zelf 
'Verwerpen' is.

Dank je voor de melding, Winfried,

Kan iemand met toegang tot pootle dat simpel aanpassen?

Heb ik inmiddels gedaan. Heb 'Verwerpen' aangehouden - originele Engelse
tekst is 'Discard'

Of zal ik er een complete bugmelding voor aanmaken?

Zo een mailtje op de lijst is meest voldoende.

vr. groet - Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- Member The Document Foundation

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.