Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Allen


We zijn bezig met het vertalen van het hoofdstuk ‘Standaardbrieven
gebruiken’ van Writer.

Nu lopen we tegen het volgende probleem op.

De Assistent standaardbrief heeft in de vorige versie (4.2) van dit
Hoofdstuk 8 stappen.

Als we nu in versie 5.4 (en hoger) van LibreOffice de Assistent starten
heeft deze nog maar 5 stappen. De laatste 3 stappen, Document bewerken,
Document aanpassen en Opslaan, afdrukken of verzenden ontbreken. We komen
er niet achter waardoor dit komt.

Heeft iemand hier de oplossing voor?


Alvast bedankt voor het meedenken,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.