Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Inderdaad is het bij proportionele fonts niet te zien of je de i en de j afzonderlijk typt (ij of IJ), of dat je de ij of IJ als één symbool typt. Bij fonts met een vaste breedte is het verschil wel significant.
Probeer maar eens.

Kees.


Op 20-11-2017 om 10:59 schreef slmpe:
Ja, dan is het één symbool. Maar dat zie je niet. Want een lange ij is gewoon een "i" en een "j" 
achter elkaar. En als je die typt worden ze niet met elkaar verbonden. En dan maakt het niet uit of je het met één 
aanslag typt of met twee aanslagen.
Op je computer komt de "oe" ook niet aan elkaar. Dat gebeurt wel als je het met de hand doet maar 
dat is iets heel anders.
Dus om te zien maakt het totaal geen verschil of je de lange ij met één aanslag typt (nederlands 
toetsenbord) of met twee. Het ziet er toch hetzelfde uit.

Op maandag 20 november 2017 09:06:32 CET schreef u:
http://unicode.org/charts/PDF/U0100.pdf

pagina: 012C Latin Extended-A 0152

°dutch

Op 19 november 2017 om 22:52 schreef Kees Wester <c-wester@hetnet.nl>:

Frits,

In Writer vind ik de zowel de IJ als de ij, elk als één symbool, in de tabel
van ‘Speciale tekens’ in de zestiende regel, de achtste regel onder het
initieel getoonde overzicht:

IJ : Hexadecimaal U+132 ; Decimaal 306

ij : Hexadecimaal U+133 ; Decimaal 307

Je kunt het symbool aanklikken en invoegen. Hoe je dat met de aangegeven
codes kunt doen is mij onbekend. Helaas ontbreekt in Writer de mogelijkheid
om aan speciale symbolen een toetscombinatie toe te kennen zoals dat in
Word wel mogelijk is. Als je de IJ vaak wilt toepassen zou je dat kunnen
vergemakkelijken door in de ‘Autocorrectie’ de afzonderlijk getypte I en J
te laten vervangen door de IJ . Die vervanging vindt in Writer pas plaats
nadat je na het typen van de afzonderlijke letters I en J eerst een spatie
aanslaat die je vervolgens met een ‘Backspace’weer kunt verwijderen om
bijvoorbeeld de naam IJsbrand te kunnen typen.

Bij een ‘monospace’ lettertype als Courier wordt het verschil tussen de
als enkel symbool weergegeven ij en de als afzonderlijk getypte i en j
duidelijk zichtbaar.

Kees Wester

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.