Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Gelukkig werkt LibreOffice niet met ASCII, dat maar 128 vaste (en 127 afh. van pc gedefinieerde) 
tekens heeft, maar met Unicode, waar nu al meer dan 70 000 tekens in staan (ook de verschillende 
Chinese, Arabische karakters, emojis, etc.).
Met speciale tekens (zo nodig door de code zelf in te typen)kan je deze tekens in je tekst krijgen, 
mits je pc die karakters kan tekenen in het font waar je mee werkt.

Er is inderdaad geen ASCII teken voor ij, maar het is goed mogelijk dat er een Unicode teken is dat 
de Nederlandse ij weergeeft of er erg op lijkt, daarvoor moet je zoeken in bijvoorbeeld 
https://unicode-table.com.

Winfried

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Kees Kriek [mailto:kees538@gmail.com]
Verzonden: maandag 20 november 2017 07:17
Aan: Dick Stomp; NL_LibreOffice_Users
Onderwerp: Re: [nl-users] Waar vind ik de ij van Ijsbrand

Dit heeft te maken met de standaard Unicode (ASCII).
Dit is gebaseerd op de Engelse taal die geen ij kent.
Er is dus simpelweg geen ascii-code voor de Nederlandse ij.

Groeten Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.