Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Frits,

In Writer vind ik de zowel de IJ als de ij, elk als één symbool, in de tabel van ‘Speciale tekens’ in de zestiende regel, de achtste regel onder het initieel getoonde overzicht:

IJ : Hexadecimaal U+132 ; Decimaal 306

ij : Hexadecimaal U+133 ; Decimaal 307

Je kunt het symbool aanklikken en invoegen. Hoe je dat met de aangegeven codes kunt doen is mij onbekend. Helaas ontbreekt in Writer de mogelijkheid om aan speciale symbolen een toetscombinatie toe te kennen zoals dat in Word wel mogelijk is. Als je de IJ vaak wilt toepassen zou je dat kunnen vergemakkelijken door in de ‘Autocorrectie’ de afzonderlijk getypte I en J te laten vervangen door de IJ . Die vervanging vindt in Writer pas plaats nadat je na het typen van de afzonderlijke letters I en J eerst een spatie aanslaat die je vervolgens met een ‘Backspace’weer kunt verwijderen om bijvoorbeeld de naam IJsbrand te kunnen typen.

Bij een ‘monospace’ lettertype als Courier wordt het verschil tussen de als enkel symbool weergegeven ij en de als afzonderlijk getypte i en j duidelijk zichtbaar.

Kees Wester


Op 19-11-17 om 16:50 schreef pieter kristensen:
Een lange ij met een krul schrijf je met de hand, net als een "l" met een krul. In druk-uitvoering 
of op een computer bestaat het niet. Nooi zo geweest. Ook op een echt Nederlands toetsenbord met een ij-toets 
is de ij altijd een losse i met een losse j

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: "Frits Siewers" <frits.siewers@gmail.com>
Verzonden: ‎19-‎11-‎2017 15:54
Aan: "users@nl.libreoffice.org" <users@nl.libreoffice.org>
Onderwerp: Re: [nl-users] Waar vind ik de ij van Ijsbrand

Nee ik wil gewoon als Nederlander een gewone ᥡ zonder aanhangsel zoek me
het ..suf suf... bij de Speciale tekens  maar kan niets vinden

Alleen  deze kon ik vinden komt uit Tal le ᥡku      ᥡsbrand is beter dan
niks maar
Op 19-11-17 om 14:31 schreef slmpe:
Hai Frits,

De Nederlandse "lange IJ" vind je op je toetsenbord een beetje links-middenin als je een Nederlands toetsenbord hebt. Maar dat 
heeft bijna niemand. In Nederland gebruiken we het Engels-Amerikaanse toetsenbord. Daar zit geen "lange IJ" op. Dus moet je hem 
samenstellen. Dat doe je dan door de letter "i" en de letter "j" na elkaar te typen. Dan krijg je hetzelfde effect.
Dan heb je natuurlijk ook de "y" - de Griekse IJ. Dat is iets heel anders als onze Nederlandse "lange 
IJ". Die zit op de bovenste letter-rij van je toetsenbord middenin.
Hopelijk heb je er wat aan.
Pieter

Op zondag 19 november 2017 12:51:42 CET schreef u:
    goeden dag

Waar vind ik de ij van Ijsbrand  en ijs ɥ
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.