Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Dit komt voor op velotype waar dit voor komt. Dit wordt meest gebruikt bij schrijftolken en 
ondertiteling. Dat zijn afwijkend toetsenborden.


Verzonden vanaf mijn Samsung Galaxy-smartphone.
-------- Oorspronkelijk bericht --------Van: slmpe <pieterkristensen@gmail.com> Datum: 20-11-17  
10:59  (GMT+01:00) Aan: users@nl.libreoffice.org Onderwerp: Re: [nl-users] Waar vind ik de ij van 
Ijsbrand 
Ja, dan is het één symbool. Maar dat zie je niet. Want een lange ij is gewoon een "i" en een "j" 
achter elkaar. En als je die typt worden ze niet met elkaar verbonden. En dan maakt het niet uit of 
je het met één aanslag typt of met twee aanslagen. 
Op je computer komt de "oe" ook niet aan elkaar. Dat gebeurt wel als je het met de hand doet maar 
dat is iets heel anders.
Dus om te zien maakt het totaal geen verschil of je de lange ij met één aanslag typt (nederlands 
toetsenbord) of met twee. Het ziet er toch hetzelfde uit.

Op maandag 20 november 2017 09:06:32 CET schreef u:
http://unicode.org/charts/PDF/U0100.pdf

pagina: 012C Latin Extended-A 0152

°dutch

Op 19 november 2017 om 22:52 schreef Kees Wester <c-wester@hetnet.nl>:

Frits,

In Writer vind ik de zowel de IJ als de ij, elk als één symbool, in de tabel
van ‘Speciale tekens’ in de zestiende regel, de achtste regel onder het
initieel getoonde overzicht:

IJ : Hexadecimaal U+132 ; Decimaal 306

ij : Hexadecimaal U+133 ; Decimaal 307

Je kunt het symbool aanklikken en invoegen. Hoe je dat met de aangegeven
codes kunt doen is mij onbekend. Helaas ontbreekt in Writer de mogelijkheid
om aan speciale symbolen een toetscombinatie toe te kennen zoals dat in
Word wel mogelijk is. Als je de IJ vaak wilt toepassen zou je dat kunnen
vergemakkelijken door in de ‘Autocorrectie’ de afzonderlijk getypte I en J
te laten vervangen door de IJ . Die vervanging vindt in Writer pas plaats
nadat je na het typen van de afzonderlijke letters I en J eerst een spatie
aanslaat die je vervolgens met een ‘Backspace’weer kunt verwijderen om
bijvoorbeeld de naam IJsbrand te kunnen typen.

Bij een ‘monospace’ lettertype als Courier wordt het verschil tussen de
als enkel symbool weergegeven ij en de als afzonderlijk getypte i en j
duidelijk zichtbaar.

Kees Wester


Op 19-11-17 om 16:50 schreef pieter kristensen:

Een lange ij met een krul schrijf je met de hand, net als een "l" met een
krul. In druk-uitvoering of op een computer bestaat het niet. Nooi zo
geweest. Ook op een echt Nederlands toetsenbord met een ij-toets is de ij
altijd een losse i met een losse j

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: "Frits Siewers" <frits.siewers@gmail.com>
Verzonden: ‎19-‎11-‎2017 15:54
Aan: "users@nl.libreoffice.org" <users@nl.libreoffice.org>
Onderwerp: Re: [nl-users] Waar vind ik de ij van Ijsbrand

Nee ik wil gewoon als Nederlander een gewone ᥡ zonder aanhangsel zoek me
het ..suf suf... bij de Speciale tekens  maar kan niets vinden

Alleen  deze kon ik vinden komt uit Tal le ᥡku      ᥡsbrand is beter dan
niks maar
Op 19-11-17 om 14:31 schreef slmpe:

Hai Frits,

De Nederlandse "lange IJ" vind je op je toetsenbord een beetje
links-middenin als je een Nederlands toetsenbord hebt. Maar dat heeft bijna
niemand. In Nederland gebruiken we het Engels-Amerikaanse toetsenbord. Daar
zit geen "lange IJ" op. Dus moet je hem samenstellen. Dat doe je dan door
de letter "i" en de letter "j" na elkaar te typen. Dan krijg je hetzelfde
effect.
Dan heb je natuurlijk ook de "y" - de Griekse IJ. Dat is iets heel
anders als onze Nederlandse "lange IJ". Die zit op de bovenste letter-rij
van je toetsenbord middenin.
Hopelijk heb je er wat aan.
Pieter

Op zondag 19 november 2017 12:51:42 CET schreef u:

     goeden dag

Waar vind ik de ij van Ijsbrand  en ijs ɥ
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.