Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Alex Plantema,

Op dinsdag 22 augustus 2017, om 22:31 uur, schreef u met als onderwerp "[nl-users] Cel-adres in 
plaats van cel-inhoud/waarde".

Omdat de aantallen rechts van de namen staan kun je VERT.ZOEKEN
niet gebruiken, maar wel een combinatie van VERGELIJKEN en INDEX.
Als de maximale waarde twee keer voorkomt vind je alleen de eerste productnaam.
Dank voor alle reactie's.

Henk van der Burg stuurde me de volgende, eenvoudige, oplossing die ik
morgen gan testen.

=ZOEKEN(MAX(B8:B999);B8:B999;F8:F999)

Als de maximale waarde twee keer voorkomt vind je alleen de eerste productnaam.
De kans dat die zal voorkomen acht ik niet groot en neem ik voor lief,
Leuke uitdaging als het gaat gebeuren.


Met vriendelijke groet,

Piet Jan Koeleman.


-- 
Elektrotechniek, een vak met spanning.
http://www.jkoeleman.nl
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.