Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Op dinsdag 22 augustus 2017 18:44 schreef Lamont J:

in excel zou ik "vergelijken(max(b10:b2500;0)) proberen dat geeft het
rijnummer (binnen de range !!; als b10 tot b2500 de range is
dan verder met "index" om de productnaam te vinden :zou in LO ook
moeten werken als het na enig experimenteren lukt kan je natuurlijk
ook de formule in één keer schrijven
sukses ermee !

Waarom je Excel erbij haalt is me niet duidelijk, maar verder klopt het wel.
Omdat de aantallen rechts van de namen staan kun je VERT.ZOEKEN niet gebruiken, maar wel een 
combinatie van VERGELIJKEN en INDEX.
Als de maximale waarde twee keer voorkomt vind je alleen de eerste productnaam.
Verder is het niet zo nuttig om aantallen met lengtes te vergelijken.

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.