Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Rijnsburg, dinsdag 22 augustus 2017

Geachte "LibreOffice" gebruikers,

Ik heb een rekenblad (Calc) waar in telkens variabel waardes aan
worden toegevoegd.

In kolom A heb ik onder elkaar de producten namen staan, aantal kan
dus varieren.
In de er naast liggende kolom (B) de verkochte aantallen, gaan dus ook
varieren in aantal / lengte.

Nu kan ik met MAX(B5:B999) het best verkochte artikel aantal er uit
filteren. Helemaal goed.
Nu wil ik eijgenlijk ook nog de bijbehorende productnaam hebben voor
verder gebruik.

Hoe kan ik nu via MAX(B5:B999) het rij-nummer c.q. cel adres
verkrijgen zodat ik naar de productnaam, in kolom A, kan verwijzen?

Als bijvoorbeeld de functie voor het maximum de waarde van cel B20
weergeeft wil ik weten dat dit in cel B20 staat.
Met CEL("ROW";B20) krijg ik dan het rij-nummer (20) en kan ik dit
samenstellen tot A20, waar mijn productnaam staat.

Alle functies waar ik naar gekeken heb komen met het resultaat van de
betreffende cel terug, of leveren me een foutmeldingen op.

Al vast dank voor een tip in de richting


Met vriendelijke groet,

Piet Jan Koeleman.


-- 
Elektrotechniek, een vak met spanning.
http://www.jkoeleman.nl
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.