Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Henk,

Op dinsdag 22 augustus 2017, om 15:53 uur, schreef u met als onderwerp "[nl-users] Cel-adres in 
plaats van cel-inhoud/waarde".

Als eerste dank voor je reactie.

Hallo Piet Jan,

Met de formule VERSCHUIVING kan je de actieve cel omhoog en omlaag verplaatsen.

De formule: VERSCHUIVING(B20;0;-1) verplaatst de cel 1 kolom naar
links en geeft dus de naam van het product weer in kolom A.

Hopelijk ben je daarmee geholpen.
Helaas niet.

De vraag blijft nu namelijk staan hoe krijg ik dynamisch de waarde
B20 in deze formule. de formule max(b5:b999) geeft namelijk de waarde
van de cel weer en niet het cel-adres.

Ik stuur je direct als bijlage een voorbeeld bestand mee. (op de
maillijst komt deze niet aan).


Met vriendelijke groet,

Piet Jan Koeleman.


Bijlage   : o) Rij_bepalen.ods

-- 
Elektrotechniek, een vak met spanning.
http://www.jkoeleman.nl


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.