Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Beste Users,Ik werk onder Windows 7 - 64-bit met LO Versie: 5.3.4.2In de helptekst vind ikonder de 
hoofdingNaar andere bladen verwijzen/ Celverwijzing in een ander document
  volgende tekst:
De verwijzing naar een cel van
     een ander document bevat de naam van het andere document in
     enkele aanhalingstekens, dan een hekje #, dan de naam van het
     blad van het andere document, gevolgd door een punt en de naam
     van de cel.
Als ik dat doe (beide bestanden zijn
   geopend, ik selecteer de cel waarvan ik de gegevens wil gebruiken
   met de muis)resulteert dit in de foutcode "fout:509"Wat er speciaal is: de cel die ik wil 
gebruiken is een beveiligde
   cel, in een beveiligd blad.=beveiliging van het blad opheffen en de cel opnieuw
   selecteren geeft andere foutmelding: Calc meldt nu een fout in de
   formule en stelt een oplossing (alternatieve formule) voor:als ik die 'verbeterde formule' 
aanvaard door op ja te klikken is
   het resultaat: # NAAM?=na bovenstaande test heb ik bovendien via Celopmaak de
   beveiling van die cel uitgezetmet als resultaat: opnieuw de fout:509Wie kent wel een 
oplossing die werkt ?Alvast dank--Hubertus (Bert) Verdonck
Hildering 702290 Vorselaar0479993298


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.