Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Ja, kan gewoon. Ik neem aan dat het over windows gaat. Maar je heb niks te verliezen: In het aller 
ergste geval verwijder je ze allebei en dan installeer je 5.4 daarna opnieuw. Al je voorkeuren, 
geschiedenis en andere instellingen blijven toch staan als je het programma verwijdert

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: "wim dukker" <wim.dukker@gmail.com>
Verzonden: ‎8-‎8-‎2017 11:14
Aan: "pieter kristensen" <pieterkristensen@gmail.com>
Onderwerp: Re: [nl-users] Kan LO 4.2 draaien naast LO5.4?

Pieter,

dank voor je snelle en duidelijke reactie.
Kan ik 4.2 gewoon via software beheer verwijderen zonder dat ik ook (delen) van 5.4 verwijder? 

Vriendelijke groet,
Wim Dukker


Op 08-08-17 om 10:37 schreef pieter kristensen:

Dat van die rechthoekige tabbladen daar is voor zover ik weet niks aan te doen. Ze zijn bezig met 
de user interface en zulke dingen gebeuren. Ik, als computergebruiker, heb ook vaak zulke dingen 
gehad en ik weet door ervaring hoe snel je niet meer beter weet. Het went allemaal. 
Die twee versies naast elkaar kan ook geen kwaad. 
Maar waarom zou je het doen? 
Pieter 

Op 08-08-17 om 10:29 schreef wim dukker: 

Is het mogelijk dat onderstaand bericht niet is doorgekomen? 
wimduk 


-------- Doorgestuurd bericht -------- 
Onderwerp:     Kan LO 4.2 draaien naast LO5.4? 
Datum:     Sat, 5 Aug 2017 14:50:35 +0200 
Van:     wim dukker <wim.dukker@gmail.com> 
Aan:     users@nl.libreoffice.org Beste Lezers, 

Ik heb LO 5.4 volgens de read.me geïnstalleerd, maar constateer dat LO 4.2 ook nog aanwezig is. Kan 
dit kwaad? 
Verder zijn in Calc 5.4 de tabbladen rechthoekig en in LO 4.2 zijn deze met ronde hoeken mooier 
gevormd. Is de lay-out van de Calc tabbladen in LO 5.4 moduleerbaar? 

Met vriendelijke groet, 
wimduk 
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.