Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Dat van die rechthoekige tabbladen daar is voor zover ik weet niks aan te doen. Ze zijn bezig met de user interface en zulke dingen gebeuren. Ik, als computergebruiker, heb ook vaak zulke dingen gehad en ik weet door ervaring hoe snel je niet meer beter weet. Het went allemaal.
Die twee versies naast elkaar kan ook geen kwaad.
Maar waarom zou je het doen?
Pieter

Op 08-08-17 om 10:29 schreef wim dukker:
Is het mogelijk dat onderstaand bericht niet is doorgekomen?
wimduk


-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:     Kan LO 4.2 draaien naast LO5.4?
Datum:     Sat, 5 Aug 2017 14:50:35 +0200
Van:     wim dukker <wim.dukker@gmail.com>
Aan:     users@nl.libreoffice.orgBeste Lezers,

Ik heb LO 5.4 volgens de read.me geïnstalleerd, maar constateer dat LO 4.2 ook nog aanwezig is. Kan dit kwaad? Verder zijn in Calc 5.4 de tabbladen rechthoekig en in LO 4.2 zijn deze met ronde hoeken mooier gevormd. Is de lay-out van de Calc tabbladen in LO 5.4 moduleerbaar?

Met vriendelijke groet,
wimduk--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.