Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Hallo Hubertus,

De fout in je bestanden zou gecontroleerd kunnen worden door een derde persoon. Als bij de derde 
persoon die fout niet optreedt zal je daadwerkelijk op je eigen pc moeten zoeken.
Zoals ik al eerder aangegeven heb, wil ik je bestanden wel controleren. De bestanden zou je dan 
buiten de lijst om naar mijn mailadres moeten sturen omdat bijlagen/bestanden niet door de lijst 
worden geaccepteerd.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Hubertus [mailto:hubertus.verdonck@telenet.Be] 
Verzonden: zaterdag 12 augustus 2017 15:10
Aan: users libreoffice.org <users@nl.libreoffice.org>
Onderwerp: Re: [nl-users] foutmelding

'k heb die versie net geïnstalleerd, en
   ook in deze versie komt de fout voor Henk,Vermits de fout bij u niet voorkomt is het antwoord 
op de vraag
   naar de oorzaak waarschijnlijk op mijn pc of in de betrokken
   bestanden te vinden.Hubertus (Bert) Verdonck Hildering 702290 Vorselaar0479993298 Op 
10/08/2017 om 11:15 schreef H.C. van
   der Burg:
Hallo Hubertus,


Ik heb het onderstaande in Calc, versie 5.4.0.3, uitgeprobeerd, maar het levert bij mij in ieder 
geval geen enkele foutmelding op.
Ik weet niet of de bestanden privacy-gevoelige gegevens bevatten. Indien dit niet het geval is mag 
je mij beide bestanden wel opsturen dan wil ik hier wel kijken of bij mij deze foutmeldingen ook 
voorkomen.


Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Hubertus [mailto:hubertus.verdonck@telenet.Be]
Verzonden: donderdag 10 augustus 2017 08:55
Aan: users libreoffice.orgusers@nl.libreoffice.orgOnderwerp: Re: [nl-users] foutmelding


Beste allen,Beste Cor,Ik heb beide bestanden geopend.Wat wil ik doen ?In het 1ste bestand staat een 
formule, waarvan ik het resultaat (=
   km-prijs van een voertuig) wil gebruiken omin het 2de
    bestandde totale kostprijs van een bepaald product te
   berekenen.De kostprijs van het ophalen van dat product vormt immers een
   onderdeel van de prijs ervan.Inde helptekst staat dat de fout-code 509 betekent dat er
    een operator ontbreekt, maar welke operator zou er kunnen
    ontbreken?In  heb namelijk in het doelbestand- een cel D1 met het aantal kilometers- een 
cel E1 waarin ik de kilometerprijs wil overnemen uit het
    bron-bestand- een cel F1 waarin ik de formule D1*E1 wil opnemenDus heb ik in cel E1 geen 
operator nodig zou ik denken.Ik had verwacht dat het resultaat van de formule in het
    bronbestand (= de km-prijs) zou af te lezen zijn in cel E1 van
    het doelbestand.Hoe heb ik dat willen doen?In de doel-cel van het 2de bestand typ ik het 
=-teken en klik dan
   in het bronbestand de cel aan met de formuleAls ik het goed heb nagekeken is het resultaat in 
de formulebalk
   van de doelcel precies wat is weergegeven in de helptekst.maar zodra ik met enter of pijltje 
naar een volgende cel ga
   verschijnt de foutmelding.Die beveiliging zou daar inderdaad geen invloed mogen op 
hebben.Alvast dank voor alle info en hulpHubertus (Bert) Verdonck Hildering 702290 
Vorselaar0479993298 Op 08/08/2017 om 21:14 schreef Cor
   Nouws:
Dag Hubertus,
Hubertus wrote on 08-08-17 14:15:Ik werk onder Windows 7 - 64-bit met LO Versie: 5.3.4.2In de 
helptekst vind ikonder de hoofdingNaar andere bladen verwijzen/ Celverwijzing in een ander document
  volgende tekst:Ik werk onder Windows 7 - 64-bit met LO Versie: 5.3.4.2Ik werk onder Windows 7 - 
64-bit met LO Versie: 5.3.4.2Ik werk onder Windows 7 - 64-bit met LO Versie: 5.3.4.2 Ik werk onder 
Windows 7 - 64-bit met LO Versie: 5.3.4.2Ik werk onderWindows 7 - 64-bit met LO Versie: 5.3.4.2inDe 
verwijzing naar een cel van
     een ander document bevat de naam van het andere document in
     enkele aanhalingstekens, dan een hekje #, dan de naam van het
     blad van het andere document, gevolgd door een punt en de naam
     van de cel.Als ik dat doe (beide bestanden zijn
   geopend, ik selecteer de cel waarvan ik de gegevens wil gebruiken
   met de muis)resulteert dit in de foutcode "fout:509"Dat betekent dat een operator (+, -, *, 
...) ontbreekt.Wat er speciaal is: de cel die ik wil gebruiken is een beveiligde
   cel, in een beveiligd blad.=beveiliging van het blad opheffen en de cel opnieuwis niet 
gerelateerd.selecteren geeft andere foutmelding: Calc meldt nu een fout in de
   formule en stelt een oplossing (alternatieve formule) voor:als ik die 'verbeterde formule' 
aanvaard door op ja te klikken is
   het resultaat: # NAAM?....Ook dat betekent een fout in de formule.
Misschien kun je precies schrijven wat je wilt doen en hoe je dat aanpakt?
vr. groet,
Cor
--
Unsubscribe instructions: E-mail tousers+unsubscribe@nl.libreoffice.orgPosting guidelines + 
more:http://wiki.documentfoundation.org/NetiquetteList 
archive:http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/All messages sent to this list will be 
publicly archived and cannot be deleted
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.