Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Hoi Cor,

OK, dank! Heb de bug weer teruggezet naar "unconfirmed".

Bedoel je met "een nieuwe daily" de "nightly builds"? De RC1 heb ik al, en was basis voor de bugmelding. (Ik draai OpenSuse Tumbleweed op deze machine, en die is vrij agressief in het doorvoeren van de meest actuele releases).

met vriendelijke groet,
Jogchum Reitsma

Op 14-07-17 om 17:42 schreef Cor Nouws:
Hi Jogchum,
Ik zie dat je de bug zelf bevestigd hebt.
Deed ik vroeger ook, eigen bugs bevestiging, maar daar ben ik mee
gestopt. Want juist als hij unconfirmed is, triggerd dat mensen uit het
QA-team om ernaar te kijken.

Dus stap 1: op unconfirmed zetten.
Als je dan na een week nog niets hebt gehoord: parallel een nieuwe daily
installeren en zien hoe dat gaat, & resultaat op QA-lijst (en in
bugmelding) zetten?
Dank voor het vragen :)

vr. groet,
Cor--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.