Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Hi Jogchum,

Jogchum Reitsma wrote on 14-07-17 17:02:

Het is nu een week geleden dat ik deze bug heb ingebracht, maar nog geen
enkele reactie. Het is toch een serieus gebrek, lijkt me. Wat kan ik nog
doen om er aandacht voor te krijgen?

Ik zie dat je de bug zelf bevestigd hebt.
Deed ik vroeger ook, eigen bugs bevestiging, maar daar ben ik mee
gestopt. Want juist als hij unconfirmed is, triggerd dat mensen uit het
QA-team om ernaar te kijken.

Dus stap 1: op unconfirmed zetten.
Als je dan na een week nog niets hebt gehoord: parallel een nieuwe daily
installeren en zien hoe dat gaat, & resultaat op QA-lijst (en in
bugmelding) zetten?

Alvast dank voor suggesties!

Dank voor het vragen :)

vr. groet,
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.