Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Beste Jogchum,

Jogchum Reitsma wrote on 07-07-17 11:48:

Sinds een tijdje (niet alleen bij deze laatste versie) crasht LO
onmiddellijk als ik een bestand wil laden, of wil opslaan. Ik draai
Linux (OpenSuse TumbleWeed).

5.4.0.1 is de eerste releasekandidaat, dus er kan wat gebeuren..

Ik zie niet gauw een melding die erop lijkt (1).
Dus als je een bug zou willen maken, graag.

Samba is wel geïnstalleerd bij mij (het lijkt nagenoeg onmogelijk om
Samba helemaal te verwijderen), maar ik heb geen Windows-omgevingen in
mijn netwerk, dus ik gebruik het niet.

Ik verwacht niet dat het daardoor echt komt.

Ik heb in de .config mijn LO-profiel al eens weggegooid, zodat het
opnieuw wordt opgebouwd, maar dat geeft geen soelaas.

Goed dat je die al probeerde.

vr. groente,
Cor


1)
https://bugs.documentfoundation.org/buglist.cgi?f1=short_desc&f2=short_desc&j_top=OR&list_id=712322&product=LibreOffice&query_format=advanced&short_desc=crash%20start&short_desc_type=allwordssubstr&version=5.4.0.0.alpha0%2B&version=5.4.0.0.alpha1%2B&version=5.4.0.0.beta1&version=5.4.0.0.beta2&version=5.4.0.1%20rc&version=6.0.0.0.alpha0%2B%20Master


-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.