Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Ik kan alleen maar zeggen dat 5.4.0.1 dat bij mij gelukkig niet doet! Lijkt me een ingewikkelde kwestie!

Op 07-07-17 om 11:48 schreef Jogchum Reitsma:
Beste LO'ers

Sinds een tijdje (niet alleen bij deze laatste versie) crasht LO onmiddellijk als ik een bestand wil laden, of wil opslaan. Ik draai Linux (OpenSuse TumbleWeed).

Als ik LO start vanuit de terminal, krijg ik na de crash te zien:

LibreOffice(17047) KSambaSharePrivate::getNetUserShareInfo: We got some errors while running 'net usershare info' LibreOffice(17047) KSambaSharePrivate::getNetUserShareInfo: "Failed to init messaging context

Samba is wel geïnstalleerd bij mij (het lijkt nagenoeg onmogelijk om Samba helemaal te verwijderen), maar ik heb geen Windows-omgevingen in mijn netwerk, dus ik gebruik het niet.

Ik heb in de .config mijn LO-profiel al eens weggegooid, zodat het opnieuw wordt opgebouwd, maar dat geeft geen soelaas.

Iemand een idee?

met hartelijke groet, Jogchum Reitsma
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.