Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Wim

Als je een nieuwe vraag wilt stellen, moet je niet antwoorden op een bestaande vraag en alle vakken leegmaken, maar echt met een nieuwe blanco mail beginnen.

Waarom is dat zo? Omdat veel gebruikers /threading/ (=bedrading?) gebruiken. Ik zie dat je Thunderbird gebruikt en dus kan dat ook bij jou geactiveerd worden. /Threading/ betekent dat mails geklasseerd worden naast de mail waarop ze een antwoord zijn, en de draad zichtbaar maakt tussen de mails die op elkaar het antwoord zijn.

Als je kijkt naar deze screenshot <https://dl.dropboxusercontent.com/u/48554139/threading.png> kan je beter begrijpen wat ik bedoel. Je hebt het onderwerp van je mail veranderd, maar je mail bevat toch ergens een verborgen informatie waarmee Thunderbird kan weten op welke mail je aan het antwoorden was. Boven links zie je een icoontje dat dient om de /threads/ (=draden) zichtbaar te maken, die de mails aan elkaar verbinden.

Met de hoop dat dit helpt om deze lijst van gebruikers overzichtelijker te maken.

Beste groeten.

Pierre François

On 11/26/2015 10:10 AM, Spidey-Westland wrote:
Mijn versie van LO is 5.

Als ik nu in een cel met de opmaak "tekst" een e-mail adres invul dan zie ik alleen een grijs vlak en geen tekst.

Wat moet ik doen om dit aan te passen?

groet

Wim--
Pierre FRANÇOIS

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.