Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Ubuntu 14.04 & LibreOffice 5.0.2 + HELP
​Te snel gepiept!
De komplete LibreOffice-Help-NL staat volledig geïnstalleerd op vier PC's!
Ze zijn meegekomen met apt-cache search libreoffice-help-nl
en apt-get install libreoffice-help-nl
De updates worden automatisch aangebracht.
Via LibreOffice (met niks) krijg ik het LO-basis-scherm.
Onderaan staat Help. Daarop geklikt komt rechts een menu met de delen van
LibreOffice, waaronder Calc. Daar vond ik *waardenmarkering*
Het werkt allemaal prima!
Dick


Op 26 november 2015 09:25 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>:

Dick Stomp wrote on 26-11-15 08:20:

Ad 1) Jammer dat het een MSI is en nog niet een PPA. Een PPA wordt
automatisch bijgewerkt op de PC's...

Een ppa is een dienst bij Ubuntu (en wellicht meer Linux distributies)
om een recente versie automatisch als pakket te laten bijwerken.
Een msi is een Windows installatie-pakket.

LO5 is wel PPA, dus waarom de Help niet?

Als je initieel geen Help hebt geïnstalleerd, wordt dat ook niet
automatisch bijgewerkt (in de ppa of anderszins).

vr. groet,
Cor


--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.