Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Goedemorgen Dick en Jan,


Hartelijk dank voor jullie reactie.

Het helpvenster kon ik wel openen.
Links staat dan in het navigatievenster de inhoud.
Klik je daarop, krijg je subtitels, klik daarop een titel.
Daarop klikken zou dan in het rechtervenster de helptekst moeten verschijnen, zo werkt het ook bij andere prg's, maar niet bij LO.
Waarom werkt dit niet?


Met een vriendelijke groet,

Hennie Rupert

Buitenborg 24
49828 Neuenhaus Dld
(0049) 05941 920953
E-mail: hennier@t-online.de
E-mail: hwrupert@gmail.com
Site: www.fam-rupert.nl
.
-----Oorspronkelijk bericht----- From: Dick Stomp
Sent: Thursday, November 26, 2015 8:20 AM
To: users libreoffice.org
Subject: Re: [nl-users] Help

Dag Jan,
Ad 1) Jammer dat het een MSI is en nog niet een PPA. Een PPA wordt
automatisch bijgewerkt op de PC's...
LO5 is wel PPA, dus waarom de Help niet?
Dick

Op 25 november 2015 22:57 schreef Jan Kolloffel <jan.lo@sterntje.nl>:

1. Heb je het helpbestand gedownload en geïnstalleerd?  Hier staat het:

http://download.documentfoundation.org/libreoffice/stable/5.0.3/win/x86/LibreOffice_5.0.3_Win_x86_helppack_nl.msi
2.  Ook hier:
https://help.libreoffice.org/Common/List_of_Regular_Expressions/nl is
veel hulp te vinden.

Succes,

Jan


Op 25-11-15 om 21:53 schreef Hennie Rupert:

Hallo,

Geen help tekst:


Hoe krijg ik help?


Met een vriendelijke groet,

Hennie Rupert

Buitenborg 24
49828 Neuenhaus Dld
(0049) 05941 920953
E-mail: hennier@t-online.de
E-mail: hwrupert@gmail.com
Site: www.fam-rupert.nl
.--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.