Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Julien

ook bij calc kun je een cel verslepen
dus in plaats van twee cellen te selecteren ga je terug naar de eerste cel en laat je de linker muisknop los en zie een cel geselecteerd die ver vervolgen weer kan verplaatsen.

groet johnOp 25-11-2015 om 12:07 schreef Lamont J:
Hallo
ik ben zoals gezegd met een loupe de verschilletjes aan het zoeken tussen Excel en Calc : moet mij 
helpen om anderen de overstap naar LO aan te praten:
De oogst is inzake functionaliteit mager :LO /calc doet inderdaad net hetzelfde als Excel
tot nu toe gevonden verschillen het eerder gesignaleerde jump indirect
en nu een kleinigheid bij Excel kan je een enkele cel met de muis verslepen
bij Calc lukt mij dat niet : twee of meer cellen stellen geen probleem maar één cel lukt niet
VRAAG doe IK iets fout /kan dat ingesteld worden/moet ik daar leren mee leven ???

Heb ondertussen boeken gekocht over macro’s een van Marc Bain; een van James Steinberg en een van 
Pitonyak
die gaan wel alle drie over macro’s on OpenOffice
VRAAG zijn er verschillen in de macro-context tussen LibreOffice en OpenOffice ???
groetjes
Julien


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.