Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Dag Herman,

herman weyn wrote on 25-11-15 13:01:
bij het exporteren van een ODS-bestand naar XLSX worden alle kolommen
gekopieerd, behalve deze met datumformaat DD/MM/JJJ.

Je tekst is niet duidelijk, misschien zelfs niet OK? Ik doe dit:

DD/MM/JJ    DD/MM/JJJ    DD/MM/JJJJ
24/10/15    24-10-15J    24/10/2015

Dus DD/MM/JJJ wordt sowieso niet ondersteund. Tenminste niet zonder
aanvullende acties/instellingen..

het resultaat is dat ik deze kolommen steeds moet kopieren windows

Kun je precies omschrijven wat je doet, taalinstellingen eventueel,
versie LibreOffice etc..

En misschien is er al een issue van, dat je weet?

vr. groet
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28 A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.