Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Je hebt gelijk, Cor!
Sorry! Ik zal het nooit meer doen...
Dick


Op 17 november 2015 17:01 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>:

Beste Nico,

Vriendelijk dank voor je bijdrage hier. Ik denk dat het terecht is.

Dick: ik vind je een heel aardige vent, maar het zou beter zijn om niet
steeds je enthousiasme voor A en afkeer voor B zo ongevraagd ten toon te
spreiden.
Als je het een boeiend onderwerp vindt, kun je natuurlijk overwegen een
enquête te houden en daarbij ieder te ontlokken wat het leukste is van B
of A met LibreOffice.. Maar volgens mij heb je al eens geschreven niet
eens in het andere geïnteresseerd te zijn. Dus hou je alsjeblieft een
beetje in :)
Dank!
Cor

Nico Koolsbergen wrote on 17-11-15 16:41:
Wat draagt dit bij tot de discussie? Ik ben na jaren Ubuntu en Mint
terug bij Windows en heel blij met Windows 10. Bevrijd van veel
narigheid en volop keus uit serieuze programma's.

Dit soort berichten kan ik missen als kiespijn. Meer dan twintig jaar
geleden runde ik kortstondig een computer/softwarerubriekje in een
dagblad. Ik herinner me met afgrijzen Mac- en OS/2-fanatici die altijd
meer aandacht voor hun besturingssysteem wilden. Ze kwamen wel degelijk
aan bod, zelfs meer dan hun marktaandeel rechtvaardigde maar het was
nooit genoeg. Sommige reacties uit de Linux-gemeenschap doen mij aan die
tijden denken. Je kunt het betreuren maar de wereld werkt met Windows.


--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.