Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Hallo beste mensen, ik heb Windows 10 op mijn laptop en LO 5.0.3.2.
Heb draw bestand geopend en afbeelding er opgezet. Nu wilde ik weten of dit wel of niet geprint kon worden.
Resultaat prima afdruk.
Groeten, Mart van der Tol

Op 17-11-2015 om 15:17 schreef Theo van Nunen:
Hallo allemaal,

Er is een probleem met het printen van afbeeldingen in de versie van Lo 5.0.3.2 De instellingen onder Extra -> opties -> writer -> afdrukken -> afbeeldingen en objecten afdrukken staat aangevinkt. Onder deze link zie je dat het anderen er ook een probleem mee hebben zie http://forums.fedoraforum.org/showthread.php?p=1747901 Als tussen oplossing kun je ook het document om zetten in pdf en vanuit pdf afdrukken.
Helaas een aantal vooral kleine afbeeldingen gingen vervormen.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.