Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Pas op met het woord PC :-) Daar houden Mac-gebruikers weer niet van.
Ik heb met veel genoegen in dertig jaar tijd gewerkt met MS-DOS, DR-DOS, Windows (alle versies), Ubuntu, Mint, OS/2, Geoworks (een grafische schil om DOS). Ik ben een sympathisant van Linux en raad het ieder aan die geen speciale dingen op de computer moet doen (want voor Windows is er, leuk of niet, nu eenmaal meer aanbod aan gespecialiseerde software). Ik gebruik LibreOffice (en voorheen Open Office) al een jaar of twaalf, vooral voor teksten, een enkele keer voor een simpel grafisch ontwerpje in Draw en - nog minder - voor tabel-achtige dingen in Calc. Alles draaide ook altijd als een zonnetje onder Ubuntu of Mint (al had ik de indruk dat sommige updates/verbeteringen wat later kwamen voor Linux). LO is een fantastisch programma, in staat tot grote dingen. Al heb ik wel nog enkele wensen :-)
Groeten
Nico------ Origineel bericht ------
Van: "Mart van der Tol" <mvdtol@ziggo.nl>
Aan: users@nl.libreoffice.org
Verzonden: 17-11-2015 17:54:55
Onderwerp: Re: Zeuren over OS Re: [nl-users] printen van afbeeldingen

Leuk dat men ook eens pinnig wordt, maar laten we wel bedenken dat het gewoon gaat om zo goed mogelijk met de PC te kunnen werken. Ik heb zelf een laptop met Windows 10 en twee oudere PC met respectievelijk Windows 7 en xunbute of wel Linux
Alles met LibreOffice
Alles heeft zijn voor en nadelen. Heb jaren met apple gewerkt ook geweldig.
Mag dus wel een bescheiden menig hebben.
Nu Libre Office doet mij elke keer weer versteld staan, net zo goed als Microsoft Office. Conclusie: De diverse systemen zijn best goed, en de office programma's zijn ook prima. Alleen de mens die er mee moet werken kost het soms extra inspanning, leuk toch. Dit is mijn bijdragen aan de discussie. Verneem gaarne of ik nog ergens een gevoelige snaar heb geraakt
Groeten,
Mart van der Tol

Op 17-11-2015 om 17:01 schreef Cor Nouws:
Beste Nico,

Vriendelijk dank voor je bijdrage hier. Ik denk dat het terecht is.

Dick: ik vind je een heel aardige vent, maar het zou beter zijn om niet steeds je enthousiasme voor A en afkeer voor B zo ongevraagd ten toon te
spreiden.
Als je het een boeiend onderwerp vindt, kun je natuurlijk overwegen een enquête te houden en daarbij ieder te ontlokken wat het leukste is van B
of A met LibreOffice.. Maar volgens mij heb je al eens geschreven niet
eens in het andere geïnteresseerd te zijn. Dus hou je alsjeblieft een
beetje in
Dank!
Cor

Nico Koolsbergen wrote on 17-11-15 16:41:
Wat draagt dit bij tot de discussie? Ik ben na jaren Ubuntu en Mint
terug bij Windows en heel blij met Windows 10. Bevrijd van veel
narigheid en volop keus uit serieuze programma's.

Dit soort berichten kan ik missen als kiespijn. Meer dan twintig jaar
geleden runde ik kortstondig een computer/softwarerubriekje in een
dagblad. Ik herinner me met afgrijzen Mac- en OS/2-fanatici die altijd meer aandacht voor hun besturingssysteem wilden. Ze kwamen wel degelijk
aan bod, zelfs meer dan hun marktaandeel rechtvaardigde maar het was
nooit genoeg. Sommige reacties uit de Linux-gemeenschap doen mij aan die tijden denken. Je kunt het betreuren maar de wereld werkt met Windows.-- Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

---
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
https://www.avast.com/antivirus

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.