Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Wat draagt dit bij tot de discussie? Ik ben na jaren Ubuntu en Mint terug bij Windows en heel blij met Windows 10. Bevrijd van veel narigheid en volop keus uit serieuze programma's.

Dit soort berichten kan ik missen als kiespijn. Meer dan twintig jaar geleden runde ik kortstondig een computer/softwarerubriekje in een dagblad. Ik herinner me met afgrijzen Mac- en OS/2-fanatici die altijd meer aandacht voor hun besturingssysteem wilden. Ze kwamen wel degelijk aan bod, zelfs meer dan hun marktaandeel rechtvaardigde maar het was nooit genoeg. Sommige reacties uit de Linux-gemeenschap doen mij aan die tijden denken. Je kunt het betreuren maar de wereld werkt met Windows.
------ Origineel bericht ------
Van: "Dick Stomp" <dick.stomp@zonnet.nl>
Aan: "users libreoffice.org" <users@nl.libreoffice.org>
Verzonden: 17-11-2015 16:13:41
Onderwerp: Re: [nl-users] printen van afbeeldingen

Ik heb sinds 2006 geen Windows meer...
Bevrijd van kosten en narigheid!

Op 17 november 2015 16:01 schreef Theo van Nunen <tvnunen@tele2.nl>:

 Ik heb de Windows versie Windows 10.
 Op mijn Ubuntu oudere versie is het ook geen probleem.

 Op 17-11-2015 om 15:45 schreef Dick Stomp:

 Versie: 5.0.3.2
 Build ID: 1:5.0.3~rc2-0ubuntu1~trusty2
 Locale: nl-NL (nl_NL.UTF-8)
 Geen enkel probleem!

 Op 17 november 2015 15:17 schreef Theo van Nunen <tvnunen@tele2.nl>:

 Hallo allemaal,

Er is een probleem met het printen van afbeeldingen in de versie van Lo
 5.0.3.2
 De instellingen onder Extra -> opties -> writer -> afdrukken ->
 afbeeldingen en objecten afdrukken staat aangevinkt.
Onder deze link zie je dat het anderen er ook een probleem mee hebben zie
 http://forums.fedoraforum.org/showthread.php?p=1747901
Als tussen oplossing kun je ook het document om zetten in pdf en vanuit
 pdf afdrukken.
 Helaas een aantal vooral kleine afbeeldingen gingen vervormen. --
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
 List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
 deleted --
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
 List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
 deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

---
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
https://www.avast.com/antivirus

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.