Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Sorry, ik begin het zo langzamerhand bezwarend te vinden om over Ubuntu te schrijven op deze lijst, maar wat ik zei is wat ik gedaan heb. Precies wat ik zei. Niks er achter. Ik heb dat zelf natuurlijk niet bedacht, ik heb dat ook een keer van het internet gehaald.

En het werkt.
Je krijgt dan altijd de nieuwste stabiele uitgave van LO.
Ik kan er niks anders van maken.Op 18-10-15 om 22:10 schreef Antoon Linderman:
Op 18-10-15 om 12:32 schreef pieter kristensen:

Nu kopieer je het volgende en plakt dat in je terminalvenster:

sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/ppa

Voor de meelezers is het misschien handiger om de werkelijke ppa te vermelden van de release die ze willen installeren.

sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/libreoffice-5-0

sudo apt-get update

Hierna kun je via het softwarecentrum de nieuwe versie installeren.
Het was niet nodig geweest maar ik heb nu versie 5.0.2.2 i.p.v. 4.4.2.2.--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.