Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Nou zou je zeggen dat ze het bij Ubuntu niet goed voor elkaar hadden maar het tegendeel is waar! Bij Ubuntu kan je er voor zorgen dat je altijd de meest actuele en ook stabiele versie van LO hebt. Maar, dat regelt het Ubuntu systeem:

Zoals ik een poosje geleden ook al naar deze lijst mailde:

Het is echt niet moeilijk om ALTIJD een splinternieuwe maar stabiele LibreOffice te hebben in Ubuntu:

Je klikt op het bovenste vierkantje in de verticale rij aan de linker kant, de "Dash" in Ubuntu. Dan opent er iets. Daarin staat "uw computer en het internet doorzoeken". Op die plaats, waar dat staat typ je: "term" zonder aanhalingstekens natuurlijk.
En van de programma's die Ubuntu nu toont klik je op "Terminalvenster".

Nu kopieer je het volgende en plakt dat in je terminalvenster:

sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/ppa

dan moet je je wachtwoord geven
en dan druk je op Enter.
Dan moet je geloof ik nog een keer op Enter drukken maar dat zie je vanzelf

Als dat klaar is typ je in je terminalvenster

sudo apt-get update

en dan doe je Enter

En daarna

sudo apt-get upgrade

Nu installeert het systeem de nieuwste officiele LibreOffice op je Ubuntu computer en dat blijft hij doen bij iedere nieuwe LibreOffice versie. Daar hoef je nooit meer naar om te kijken. Het updatesysteem van LO zelf staat nu buitenspel. Het werkt heel zorgeloos verder.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.