Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Beste Pieter Kristensen,
dank voor uw verheldering. Daaruit blijkt namelijk dat de help-tekst in LO m.b.t. up dates, gericht is aan Windows gebruikers en niet van toepassing blijkt op Ubuntu installaties , maar dat staat er niet bij!!. Deze Ubuntu gebruiker is door die tekst in de veronderstelling gebracht dat hij een fout heeft gemaakt bij de installatie van Ubuntu of LO, want er worden grafische functies vermeld die bij hem ontbreken, met als conclusie: ik heb iets fout gedaan. De door U aangegeven procedure -via de terminal - was mij bekend, maar de veronderstelling werd gewekt dat die wellicht achterhaald was. De juistheid van die veronderstelling werd bovendien bevestigd door de mededeling van Cor Nouws enkele dagen terug, die mij er op wees dat mijn versie LO 5.0.0.5 achterhaald was door 5.0.3.1. En die laatste versie komt niet automatisch via de gebruikelijke terminal opdrachten binnen. Gezien de enorme bug in LO waar ik tegen aan loop heb ik behoefte aan de nieuwste versie in de hoop op een oplossing en dacht dat ik die via de in Windows toegepaste grafische versie wellicht kon binnenhalen.

Vooralsnog zal ik de door Cor Nouws aangegeven weg bewandelen, (al is die nogal complex gebleken) door het installeren in parallel van een alpha versie.

Ik citeer Cor:

Als je 5.0.0.5 wilt vervangen, neem dan 5.0.3.1
 http://nl.libreoffice.org/download/pre-releases/

Voor Ubuntu, bedenk ik me, is er een ppa die zorgt voor automatisch
aanbieden van nieuwe releases.
  https://launchpad.net/~libreoffice/+archive/ubuntu/ppa


Groet

Jan KruseOp 18-10-15 om 12:32 schreef pieter kristensen:
Nou zou je zeggen dat ze het bij Ubuntu niet goed voor elkaar hadden maar het tegendeel is waar! Bij Ubuntu kan je er voor zorgen dat je altijd de meest actuele en ook stabiele versie van LO hebt. Maar, dat regelt het Ubuntu systeem:

Zoals ik een poosje geleden ook al naar deze lijst mailde:

Het is echt niet moeilijk om ALTIJD een splinternieuwe maar stabiele LibreOffice te hebben in Ubuntu:

Je klikt op het bovenste vierkantje in de verticale rij aan de linker kant, de "Dash" in Ubuntu. Dan opent er iets. Daarin staat "uw computer en het internet doorzoeken". Op die plaats, waar dat staat typ je: "term" zonder aanhalingstekens natuurlijk.
En van de programma's die Ubuntu nu toont klik je op "Terminalvenster".

Nu kopieer je het volgende en plakt dat in je terminalvenster:

sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/ppa

dan moet je je wachtwoord geven
en dan druk je op Enter.
Dan moet je geloof ik nog een keer op Enter drukken maar dat zie je vanzelf

Als dat klaar is typ je in je terminalvenster

sudo apt-get update

en dan doe je Enter

En daarna

sudo apt-get upgrade

Nu installeert het systeem de nieuwste officiele LibreOffice op je Ubuntu computer en dat blijft hij doen bij iedere nieuwe LibreOffice versie. Daar hoef je nooit meer naar om te kijken. Het updatesysteem van LO zelf staat nu buitenspel. Het werkt heel zorgeloos verder.
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.