Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Hierbij nog een aanvulling:
Onder Win7 staat inderdaad controleren op updates onder help en bestaat ook de keuze op Updates 
controleren onder Extra/opties.
Maar onder Ubuntu 14 ontbreken deze mogelijkheden.Dank voor je reactie maar "Controleren op versie bijwerken ..." komt bij mij niet voor onder help.
 Het blijkt inmiddels dat voor/con//troleren op updates/  Beheerdersrechten vereist zijn. Kennelijk 
zijn die mij als eigenaar van mijn PC niet toegekend. Nergens kan ik informatie vinden hoe ik die 
moet krijgen en instellen. Zou blij zijn als iemand mij de weg kan wijzen; op internet heb ik  
niets gevonden.

Met vriendelijke groet
Jan KruseOp 17-10-15 om 15:54 schreef P.J. Koeleman:
J.F.Kruse,

Op zaterdag 17 oktober 2015, om 14:58 uur, schreef u met als onderwerp "[nl-users] op update s 
controleren".

In mijn installatie van LO5 ontbreekt onder /extra/opties / updates
controleren.
Bij mij staat dit onder "Help" > "Controleren op versie bijwerken ..."

Kijk daar eens !


Met vriendelijke groeten,

Piet Jan Koeleman.--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.