Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Kees Kriek,

Op zondag 4 oktober 2015, om 8:41 uur, schreef u met als onderwerp "[nl-users] Antw: Pagina opmaak 
met een afbeelding".

Hi Piet Jan

Ik heb een poging gedaan met tabellen. Ik heb een tabel gemaakt met twee
rijen en twee kolommen die de grootte van de pagina precies beslaan. Dan
heb ik de afbeelding als achtergrond in de tabel opgenomen. In de cellen
stel je de marges van de alinea zo in dat de tekst naast de afbeelding
komt. Volgens mij moet het dan lukken. As de laatste cel vol is geef je en
tab en dan wordt er een nieuwe rij aangemaakt met dezelfde specificaties.
Ik zal mijn probeersel rechtstreeks aan je mailen.

Hartelijk dank voor alle tips.

Ik heb denk ik nu een werkbaar sjabloon gemaakt en laat de gebruikers
dit eerst een uittesten. Kijken wat er van komt.

Nogmaals hartelijk dank aan allen.


Met vriendelijke groeten,

Piet Jan Koeleman.


-- 
Elektrotechniek, een vak met spanning.
http://www.jkoeleman.nl
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.