Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Rijnsburg, zaterdag 3 oktober 2015

Geachte "LibreOffice" gebruikers,

Volgende case heb ik, waar ik nog niet uitkom, voor een onervaren
LibreOffice gebruiker.

Pagina A4 in landschap.

Hier in moet ik een afbeelding opnemen die bijna gelijk is aan het
papier formaat (28,3 cm breed en 19,6 cn hoog) met een aantal
kaartjes. Dit omdat een printer niet de volledige pagina kan
afdrukken.

Ik heb nu de afbeelding in het pagina opmaak profiel opgenomen
als achtergrond. Hierbij netjes alle marges van de pagina op 0.7 cm
ingestelt. De afbeelding wordt dan netjes zoals gewenst opgenomen. Zie
[1] voor een voorbeeld als PDF-bestand.

Om nu op de pagina ook veranderbare tekst op te nemen die eenvoudig
door de gebruiker kan worden ingevoerd wil ik iets als een tekst frame
standaard aan het pagina opmaak profiel toevoegen, zie hiervoor het
ODT-bestand [2].
Vraag is alleen hoe krijg ik dat voor elkaar, want in het pagina
opmaakprofiel zit niet een optie hiervoor.

Als ik de oplossing die ik nu gebruikt heb voorstel loop ik spaak op
het feit dat ik op een nieuwe pagina (Ctrl + Enter) de tekstframes
kwijt ben.

Wie heeft er een hint in de goede richting, alvast dank voor het
meedenken.


Met vriendelijke groeten,

Piet Jan Koeleman.


Weblink   : [1] <https://drive.google.com/file/d/0B_KxxxP2us0mV1FWX190Vm55c00/view?usp=sharing>
            [2] <https://drive.google.com/file/d/0B_KxxxP2us0mR0xMdFZiTkNlbTA/view?usp=sharing>

-- 
Elektrotechniek, een vak met spanning.
http://www.jkoeleman.nl
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.