Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Geachte Piet Jan,

P.J. Koeleman | J. Koeleman wrote on 03-10-15 14:50:

Opnemen in de kop c.q. voettekst zal niet resulteren in een
mogelijkheid om meerdere pagina's in het document op te nemen, met
verschillende teksten op de pagina's.

Het tekst frame zal zich gedragen als een onderdeel van de voettekst
en dus op iedere pagina worden opgenomen, met de zelfde inhoud.

Ah natuurlijk. Excuses dat ik daaraan niet had gedacht.

Zou het een mogelijkheid zijn om omgekeerd te handelen:
achtergrondafbeeling in een frame, dat in de koptekst is verankerd. Dan
kan op de pagina vrij worden gedaan met marges, tabellen, kolommen etc
wat men wenst.

vr. groet,
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.