Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Cor Nouws,

Op zaterdag 3 oktober 2015, om 11:57 uur, schreef u met als onderwerp "[nl-users] Pagina opmaak met 
een afbeelding".

Zonder naar je voorbeelden (dank voor de nette mail en uitleg!) te
kijken, denk ik dat je moet kijken naar het verankeren van het frame in
de kop- of voettekst. Dan maakt het deel uit van het paginaopmaakprofiel.
Opnemen in de kop c.q. voettekst zal niet resulteren in een
mogelijkheid om meerdere pagina's in het document op te nemen, met
verschillende teksten op de pagina's.

Het tekst frame zal zich gedragen als een onderdeel van de voettekst
en dus op iedere pagina worden opgenomen, met de zelfde inhoud.


Met vriendelijke groeten,

Piet Jan Koeleman.


-- 
Elektrotechniek, een vak met spanning.
http://www.jkoeleman.nl
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.