Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Beste allemaal,

Op zaterdag 17 oktober is er een bijeenkomst voor Nederlandstalige
LibreOffice-enthousiastelingen in Tilburg.

Wat is het doel van deze bijeenkomst?

- We worden op de hoogte gebracht van wat er gebeurd is tijdens de LibreOffice conferentie van 
22-24 september in Aarhus
- Er is gelegenheid om te "hacken"
- We willen een brainstorm houden over een LibreOffice gebruikersdag, voorjaar 2016.
- Het wordt gezellige bijeenkomst

Plaats van de bijeenkomst is:
Buurtcentrum De Nieuwe Stede, Capucijnenstraat 156 5025 LK Tilburg
(1,8km lopen van station Tilburg of met buslijn 8 naar Korvelplein)
Vanaf 10 uur 's ochtends kan je er terecht tot 5 uur 's middags.
Er zijn broodjes en er is koffie en thee.

Er is ruimte voor maximaal 20 personen.
Dus: wie het eerst komt - wie het eerst maalt.

Meld je aan bij Pieter, pieterkristensen@gmail.com of Luc, luc.castermans@gmail.com.

Groeten,

Luc en Pieter.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.