Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


DEZE dagen worden maar hooguit één keer per jaar gehouden. We kiezen Tilburg omdat dat centraal ligt.
Hoezo centraal? Ook mensen uit Vlaanderen zijn van harte welkom natuurlijk.
Vandaar....
Dit is de plaats waar je de mensen van mailing-lijst kunt treffen. En nergens anders. Misschien kan je wel met iemand meerijden. Als je dat vraagt op de mailinglijst... je weet nooit.
Pieter

Op 07-09-15 om 17:46 schreef Dick Stomp:
Beste mensen,

De LO-dag in Tilburg zal ik niet bezoeken, omdat Tilburg mij te veel
reistijd kost. Om zes uur te reizen voor een bezoek van vijf uur, geeft een
kosten/baten verhouding, die voor mij onaanvaardbaar is.
Maar ik weet, dat deze LO-dagen op verschillende plaatsen gehouden worden,
ook bij mij in de buurt. Dit keer niet dus...

Groetend,
Dick Stomp

Op 7 september 2015 12:33 schreef pieter kristensen <
pieterkristensen@gmail.com>:

Je kan je aanmelden op de
adressen:pieterkristensen@gmail.comenluc.castermans@gmail.comOp 07-09-15
om 12:04 schreef pieter
    kristensen:
Hallo allemaal,Op zaterdag 17 oktober is het weer zover. Dan kunnen mensen
die
    begaan zijn met LibreOffice-project elkaar ontmoeten. Cor Nouws
    zal gaan vertellen over dingen die voorgevallen zijn in Aarhus op
    het congres, er kan wat geklungeld - "gehackt" - worden aan de
    code en daarnaast kunnen we elkaar weer eens te zien krijgen.Er is
ook een onderwerp dat we ter sprake willen brengen: we
    willen brainstormen over een bredere gebruikersdag voor onze
    geweldige office-suite die we e.v. in het komende kalenderjaar
    zouden kunnen houden.Je hoeft niet te kunnen programmeren om iets te
zoeken te hebben
    op de bijeenkomst. Het is ook voor de gezelligheid. Het lijkt mij
    bijvoorbeeld leuk om een gezicht te hebben bij de vragen en
    antwoorden op de users-lijst.Ekrem Koç, Alex Plantinga, Harry
Harmsen, Ab Stienen, Rob
     Weinstein, Ivo ten Hagen, Nico Koolsbergen, Dick Stomp, Winfried
     Donkers, Kees Kriek, Anton Doove, Spidy Westland, Luc
     Castermans, Pieter Kristensen, Cor Nouws, Roelof Evers, Jan
     Koll, Theo van Nunen, Paul van Tooren, Ad Rienks, Koen van
     Venetië, Paul van der Vlis, Ferdinand de Grijs, DreK, Barend
     Jonker, Paul en Agnes, Dharma Singh, P.J. Koeleman, hervé,Aleidus
Aalderink, Leo Moons, Freek de Kruijf,en
     vele anderen.Het zijn namen die ik bijna dagelijks tegen kom. Wat
voor
     gezicht zou daarbij horen?Je kan het te weten komen in Tilburg
onder het genot van twee
     (!) broodjes en een kop koffie/thee inEr is ruimte voor 20 mensen.
Vol = vol... Dat wel.Buurtcentrum De Nieuwe Stede, Capucijnenstraat 156
5025 LK
    Tilburg(1,8km lopen van station Tilburg of met buslijn 8 naar
    Korvelplein)Vanaf 10 uur 's ochtends kan je er terecht tot 5 uur 's
middags.
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.