Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Allen

Aan de documentatie van Writer 4.2 is het hoofdstuk 'Standaardbrieven
gebruiken' toegevoegd.
In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u een gegevensbron voor standaardbrieven
kunt maken en/of registreren. Vervolgens kunt u lezen hoe u een
standaardbrief met deze gegevensbron maakt, door het opnemen van velden.
Hiermee kunt u niet alleen standaardbrieven maken maar ook etiketten
afdrukken. En natuurlijk nog veel meer details over dit onderwerp.

Met dank aan Pieter Kristensen voor zijn bijdrage.

De documenten kunt u zoals gewoonlijk vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Met vriendelijke groet,
Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.