Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Ik zie nu pas dat het onderwerp niet klopte.

Als je in een mail een ander onderwerp begint, is het zinvol ook het onderwerp van de mail aan te 
passen. Zo blijven de verschillende discussies gescheiden en te ordenen.

Winfried


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Winfried Donkers [mailto:W.Donkers@dci-electronics.nl]
Verzonden: donderdag 6 augustus 2015 07:37
Aan: Nico Koolsbergen; users@nl.libreoffice.org
Onderwerp: RE: [nl-users] Nieuwe LibreOffice & dank!

Beste Nico,

Ik ben een oudere man zonder programmeerkennis maar wel een intensief
computergebruiker. Van huis uit dagbladjournalist, tevens auteur van
enkele boeken en meer dan twaalf jaar schrijf ik alles in
Open/LibreOffice. Enkele malen heb ik hier al gemeld dat in versie 4
in Writer het LO-dialoogvenster Bestand openen te klein is, het laat
veel te weinig bestanden zien. Aanpassen van het venster helpt niet,
de volgende keer is het weer mis. Ik heb al eens gevraagd hoe ik een
bug kan rapporteren maar daar heb ik nooit antwoord op gezien.

Middels Extra-Opties-Algemeen-LibreOffice Dialoogvensters gebruiken kan je
instellen of je de (open/sla op) dialoogvensters van LibreOffice zelf of
die van je besturingssysteem (Windows, Linux, Mac, etc.) wilt gebruiken.
De dialoogvensters van het besturingssysteem hebben een groter vak met
bestandsnamen dan die van LibreOffice zelf; mogelijk ben je daarmee al
geholpen.

Een bug rapporteren is niet moeilijk, zie de volgende link:
https://wiki.documentfoundation.org/QA/BugReport/nl

Ik hoop dat je hier wat aan hebt.

Winfried

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.