Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Beste Nico,

Nico Koolsbergen wrote on 06-08-15 09:21:

Dank voor de reacties. Natuurlijk weet ik dat de dialoogvensters van het
besturingssysteem groter zijn, maar niet voor niets prefereer ik die van
LibreOffice zelf. En in vorige versies van LO waren die vensters wel een
stuk groter (en aanpasbaar).

Er is een bug-rapport met verschillende suggesties voor en probleempjes
in de LibreOffice dialoogvensters:
  https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=87860
Ze zijn verzameld achter 'depends on'. Elk nummer daar is een koppeling
naar een aparte melding.

Als jouw wens daar nog niet bij staat, kun je een nieuwe bug maken.
Winfried zond al de link :)


Met vr. groeten,
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.